Hvor lang er en absract

dsa11

Et abstract er et resumé af en tekst. Det bruges typisk til at give et overblik over en akademisk artikel eller en tidsskriftsartikel, men det kan også bruges til andre tekster som f.eks. bøger eller rapporter. Resuméet skal være et kortfattet og præcist resumé af teksten, og det må ikke overstige den ordgrænse, som forlaget har fastsat. Længden af et resumé varierer afhængigt af, hvilken type tekst der er tale om, men det er normalt mellem 100 og 250 ord.

Et abstract er et resumé af en tekst. Det bruges typisk til at give et overblik over en akademisk artikel eller en tidsskriftsartikel, men det kan også bruges til andre tekster som f.eks. bøger eller rapporter. Resuméet skal være et kortfattet og præcist resumé af teksten og bør ikke overstige den ordgrænse, som forlaget har fastsat. Længden af et resumé varierer alt efter teksttypen, men er normalt mellem 100 og 250 ord. F.eks. vil et resumé af en tidsskriftsartikel normalt være kortere end et resumé af en bog.

Når man skriver et resumé, er det vigtigt at medtage alle de vigtigste oplysninger, der skal medtages i den fulde tekst. Dette omfatter forskningsspørgsmål, undersøgelsesdesign, deltagere, interventioner, resultater og konklusioner. Menskal den være kortfattet og letforståelig. Resuméet skal også give læseren en idé om, hvorfor forskningen er vigtig, og hvad resultaterne betyder.

Generelt bør et resumé være på mellem 100 og 250 ord. Den nøjagtige ordgrænse afhænger dog af forlaget eller tidsskriftet. Nogle tidsskrifter har f.eks. en ordgrænse på 200 ord, mens andre kan tillade, at resuméer må være op til 400 ord lange. Det er altid bedst at tjekke ordgrænsen, før du skriver et resumé.

Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skriver et abstract, er der et par ting, du kan gøre for at gøre processen lettere. Først skal du læse den fulde tekst af afhandlingen eller artiklen igennem og lave en en liste over de vigtigste punkter. Derefter skal du identificere de vigtigste forskningsspørgsmål og skrive en kortfattet beskrivelse af undersøgelsens design. Endelig skal du sammenfatte de vigtigste resultater og konklusioner i et par sætninger.

Når du har skrevet resuméet, skal du kontrollere det i forhold til ordgrænsen og sikre dig, at alle vigtige oplysninger er medtaget. Hvis det er nødvendigt, kan du altid redigere det ned for at opfylde kravene. Husk, at et abstract er et resumé af en tekst, så det skal være kortfattet og præcist.